Uitgangspunten en werkwijze

Stichting Kinderwerk, opgericht in 1995, richt zich op de bevordering van de participatie en creativiteitsontwikkeling van kinderen en komt op voor hun belangen door het ontwikkelen en ondersteunen van projecten.

Stichting Kinderwerk wil bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen. De uitgangspunten van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind vormen een leidraad. Ideeën voor activiteiten en projecten kunnen onder de paraplu van de stichting worden gerealiseerd.

Bestuursleden brengen zelf suggesties voor nieuwe activiteiten in. Ook kunnen andere vrijwilligersinitiatieven bij de stichting een juridische paraplu en ondersteuning bij de realisatie vinden. Zo kunnen waardevolle initiatieven en projecten voor en door kinderen worden gerealiseerd. Stichting Kinderwerk is een vrijwilligerscollectief. Ideeën kunnen bij de stichting worden aangemeld en worden in behandeling genomen op de eerstvolgende bestuursvergadering.