Wie zijn wij?

Stichting Kinderwerk wordt gevormd door vrijwilligers die het leuk en belangrijk vinden om activiteiten met en voor kinderen te organiseren. Zij hebben professionele ervaring in diverse werkterreinen, o.a. in het jeugdwelzijnswerk en het jeugdbeleid en willen die expertise inzetten voor projecten die kinderen ten goede komen.

Bestuur

  • Voorzitter: Annebeth Schaepman, adviseur welzijnsbeleid
  • Secretaris: Zwaan Lakmaker, socioloog en redacteuradviseur jeugdbeleid
  • Penningmeester: Kornelis Jan van der Vaart, GGZ-verpleegkundige en docent HBO Verpleegkunde
  • Algemeen bestuurslid: Mirjam van Klink, sociaal cultureel werker
  • Algemeen bestuurslid: Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid
  • Adviseur: Annemariet van Beers, grafische vormgeving